Ditt hems ekonomi
Hem

Välkommen

Syftet med denna sida är att hjälpa dig med saker som har med ditt hems ekonomi att göra. Detta kan vara att ge dig en guide om när du ska binda din ränta, vilken bindningstid du ska ha, etc. Samma gäller ditt elpris. Guiden är sådan att den inte ger dig absoluta råd utan hjälper dig att förstå lite mer om hur det funkar.

För att göra detta så finns här ett antal verktyg som ritar, i diagram, den rörliga räntan i jämförelse med de bundna. Med dessa diagram har du möjlighet att utläsa om du ska binda räntan eller inte, när du ska binda eller vilken bindningstid du ska ha. Detta gör du enklast genom att dra paralleller med historiska räntelägen och dagens ränteläge. Intressantast är Vinst eller förlust  och Ränteprognos , tätt följt av Ränteskillnad  och Framtida ränta.

Det framtida rörliga priset på räntan bygger på antaganden och är inte avsedd att förutspå den framtida rörliga räntan utan den ska visa hur mycket eller lite marginal det ligger i de bundna räntorna.

När det gäller den rörliga räntan så menas den ränta med 3 månaders bindningstid.

Snabblänkar till de viktiga delarna på denna sajt

När har man tjänat respektive förlorat på att binda räntan?
Ränteprognoser
Skillnaden mellan rörlig ränta och den bundna räntan
Framtida ränta givet de bundna räntorna.


Hem
Ränta
Om
All Rights Reserved, © Ditt Hems Ekonomi, 2008